Thursday, July 19, 2012

Madrasah akan dibuka

"Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan." ms- Al Ankabuut 29:57

Ramadhan ini siapa yang akan pergi agaknya?